WORLD TRADE CENTER

WORLD TRADE CENTER

World Trade Center – miejsce wielkie, typowo nowojorskie, jak przystało na Dolny Manhattan, ale przede wszystkim miejsce z tragiczną historią: „9/11”. Tak teraz wyglądają miejsca po słynnych bliźniaczych wieżach WTC – pomniki pamięci są przejmujące. Z czarnych ścian, na których zamieszczono nazwiska wszystkich ofiar spływają wodospady, które wpadają do czarnych otworów po środku, by zniknąć w tajemniczych czeluściach. Kompleks Centrum Światowego Handlu istnieje oczywiście i na nowo w niebo pną się kolejne potężne drapacze ze szkła i stali. Najwyższy z nich, to The Freedom Tower lub One World Trade Center, mierzące ok. 550 m. Inaczej mówiąc 1776 stóp, co odpowiada dacie podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W tym kompleksie znajduje się oczywiście Muzeum Pamięci, a na placu wokół miejsc po dawnych wieżach posadzono drzewa, z których jedno zasługuje na szczególną uwagę – to jedno z drzew, które rosły tu jeszcze przed tragedią i przetrwało, wykopane spod gruzów, a następnie pielęgnowane i posadzone jako Drzewo Przetrwania. Tradycja nakazuje, by w dniu urodzin osoby, której nazwisko zamieszczono na płytach pomników, przymocować białą różę.